⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

        เพชรบุรี  ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีขนมอร่อยมากมายหลายชนิด ได้แก่ ขนมหม้อแกง ข้าวเกรียบ    ทองหยอด ฝอยทอง ผลไม้กวน  กะละแม ฯลฯ  มีจำหน่ายทั้งในบริเวณตัวเมืองและที่บริเวณเขาวัง  ริมถนนสายเพชรเกษม  และยังมีข้าวแช่อาหารที่ขายดีในหน้าร้อน ร้านเก่าแก่อยู่ที่ตลาดทรัพย์สิน เปิดขายระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงหลายชนิดเช่น ชมพู่เพชร (มีมากในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม) สับปะรด กระท้อน และแคนตาลูบ เป็นต้น
        นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากต้นตาล  ได้แก่  ลูกตาล  และจาวตาล   นำมาทำเป็นอาหาร  ขนมหวาน  น้ำตาลสด และน้ำตาลปึก  และยังมีผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ที่นำมาทำเป็นกระเป๋าและเครื่องใช้สวยงาม ของที่ระลึกเหล่านี้นอกจากจะหาซื้อได้บริเวณตัวเมืองและบริเวณเขาวังแล้ว ยังสามารถหาซื้อได้ที่ ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ ๑-๔ ซึ่งเป็นร้านค้าที่เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด

     ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ ๑ ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ (อยู่ระหว่างอำเภอท่ายาง-อำเภอชะอำ) จำหน่ายสินค้าประเภทผลไม้แปรรูป ผลไม้อบแห้ง และเครื่องใช้ที่ทำจากป่านศรนารายณ์
     ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ ๒ ไร่ส้ม อำเภอเมือง (ใกล้เขาวัง) จะเป็นสินค้าประเภทขนมหม้อแกง ลูกตาลอ่อน ฝอยทอง สินค้าแปรรูปจากตาลโตนด น้ำตาลสด
     ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ ๓ โพไร่หวาน อำเภอเมือง (ถนนสาย ๓๑๗๗ เส้นทางไปหาดเจ้าสำราญ) จำหน่ายสินค้าแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า เช่น น้ำพริกเห็ด  เห็ดแดดเดียว  ไอศครีมเห็ด
     ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ ๔ เขาย้อย อำเภอเขาย้อย (ติดที่ว่าการอำเภอ) จำหน่ายข้าวแกงรสเด็ด และสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากไม้ตาล ผ้าทอไทยทรงดำ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์
ตำบลหุบกะพง อำเภอชะอำ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าป่านศรนารายณ์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยการนำเส้นใยป่านมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆได้ตามต้องการ เช่น กระเป๋าถือ   กระเป๋าหิ้ว หมวก เข็มขัด รองเท้า ตะกร้า โดยสินค้าเหล่านี้สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   ติดต่อ คุณอารยา เดื่อมขันธ์มณี  ประธานกลุ่มสตรีบ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ โทร. ๐ ๓๒๔๗ ๑๖๗๘, ๐๘ ๑๙๘๗ ๗๖๗๒

เรือจำลองไม้มงคล
ไม้มงคล ๕ ชนิดประกอบด้วย ไม้พยุง ไม้ขนุน ไม้กระท้อน และเป็นวัสดุหลักนำมาประกอบเป็นลำเรือขึ้น รูปแบบตามแบบพิมพ์และโครงสร้างของเรือ โดยจะย่อส่วนให้เหมือนจริง เช่น เรือสำเภา เรือเอี้ยมจุ้น เรือลาก เรืออวนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สนใจติดต่อ นายประจวบ สุวรรณโชติ อู่ต่อเรือเพชรนาวี ๓๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๒๘๓๔

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่