⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

พุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านน้ำกลัดเงิน  เป็นพุน้ำร้อนธรรมชาติอุณหภูมิประมาณ ๔๙ องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ได้รับพัฒนาดูแลโดยชุมชน  ภายในบริเวณมีบริการห้องอาบน้ำแร่ ห้องแช่ขา ร้านจำหน่ายอาหารและสถานที่นวดเพื่อสุขภาพ  จากที่จอดรถสามารถเดินไปชมบ่อกำเนิดพุน้ำร้อนระยะทาง ๔๐๐ เมตร

การเดินทาง ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข ๔) กม.๑๔๘-๑๔๙  เลี้ยวเข้าทางแยกไปหนองหญ้าปล้อง มีป้ายบอกทางไปพุน้ำร้อนระยะทางประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ระหว่างเส้นทางมีทิวทัศน์เป็นทุ่งนา ทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามและมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่ น้ำตกแม่กระดังลา ซึ่งการเดินทางเข้าน้ำตกต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อไปอีก ๘ กิโลเมตร และเดินเท้าอีก ๑ กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่

***ข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย