⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอเขาย้อย

                ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อย ใกล้ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔  อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ ๒๒ กิโลเมตร  ภายในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่  คล้ายกับถ้ำเขาหลวงและวัดถ้ำเขาบันไดอิฐที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี     ตามประวัติเล่ากันว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้ว  ต่อมาพระครูอ่อนวัดท้ายตลาดได้มาบูรณะใหม่   และมีเกร็ดประวัติศาสตร์เล่ากันว่าสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่นั้น พระองค์ได้เสด็จธุดงค์มาปักกลดวิปัสสนาที่หน้าเขาย้อย  แล้วทรงย้ายขึ้นมาประทับนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาย้อยหลายคืน

                วัดกุฏิ  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเค็ม ตามทางหลวงหมายเลข ๔  ก่อนถึงทางเข้าที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ๖ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง  เป็นอาคารไม้ขนาด ๗ ห้อง  รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติชาดก เวสสันดรชาดกและไซอิ๋ว รวม ๒๑ แผง  หน้าบันโบสถ์ทิศตะวันออกแกะสลักเป็นเงินตราพระมหามงกุฎ สมัยรัชกาลที่ ๔  ส่วนด้านหลังทางทิศตะวันตกแกะสลักเป็นรูปเงินตราราคา ๑ บาทในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมตราแผ่นดินรัชกาลที่ ๕   บานประตูเป็นลายเถาทะลุโปร่งแกะสลักลายลึก  ฝีมือประณีตด้วยฝีมือช่างชั้นครู

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง  ตั้งอยู่หมู่ ๕ ตำบลเขาย้อย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๔ เลยจากแยกอำเภอเขาย้อย มาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าโรงเรียนบ้านวัง เข้าไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟู ในเวียดนามเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว  เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทยนานกว่า ๒๐๐ ปี มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมแต่งกายด้วยสีดำ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้าและจักสาน ชาวลาวโซ่งส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี   ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีงานประเพณีไทยทรงดำซึ่งถือเป็นงานรื่นเริงสังสรรค์ของชาวลาวโซ่ง  โดยจะหมุนเวียนกันจัดไปตามหมู่บ้านต่างๆ       

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เป็นที่เก็บรวบรวมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวลาวโซ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ภายในศูนย์ฯ มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บ้านจำลอง อักษรดั้งเดิม สาธิตการทอผ้า และขายสินค้าของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ  เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.        สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เทศบาลเขาย้อย โทร.๐ ๓๒๕๖ ๑๒๐๐    หากนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะและต้องการจะชมการแสดงประเพณีพื้นบ้าน เช่น พิธีเสนเรือน (เซ่นผีบ้าน)  การอิ้นกอน การเล่นลูกช่วง การฟ้อนแคน สามารถติดต่อล่วงหน้าได้โดยมีค่าใช้จ่าย  ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมฯ ยังมีบริการบ้านพักลักษณะเป็นบ้านแบบไทยทรงดำ 

        การเดินทางโดยรถประจำทาง ใช้บริการรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี หรือกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์  ลงที่สี่แยกเขาย้อย จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซด์ไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่

***ข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย