⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอแก่งกระจาน

                อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์  มีพื้นที่ประมาณ ๑๘๐ไร่ ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น แดนมหายาน-เต๋า  แดนพุทธเกษตร  แดนอริยสงฆ์  รูปปั้นเทพต่างๆในศาสนาฮินดู-พราหมณ์  รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่น่าสนใจคือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรแกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก     ผู้สนใจสามารถเดินเที่ยวชมแวะสักการะจุดต่างๆ ในบริเวณได้  หรือ ใช้บริการรถพ่วง ๓๐ บาทต่อคน    ภายในอุทยานยังมีที่พักแนวใหม่ย้อนยุคสู่ธรรมชาติ สอบถามได้ที่โทร. ๐ ๘ ๙๕๐๙ ๓๘๓๒   อุทยานแห่งนี้เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐–๑๘.๐๐ น.  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานฯ  โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๒๐๔๘-๙ หรือ   HYPERLINK "http://www.religiouspark.org" www.religiouspark.org,  HYPERLINK "http://www.2539.org" www.2539.org

                อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน    เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  มีพื้นที่ถึง  ๒,๙๑๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๑.๘ ล้านไร่   ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๔  โดยกำหนดพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำและป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขตอุทยานฯ  เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น  ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ คือยอดเขางะงันนิกยวงตอง อยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทย มีความสูง ๑,๕๑๓ เมตร รองลงมาคือยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งมีความสูง ๑,๒๐๗ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  จากสันเขื่อนแก่งกระจาน มีถนนเลียบออกมาทางซ้ายมือเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

                ทะเลสาบ  มีเนื้อที่ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร  มีเกาะกลางแม่น้ำอยู่มากมายหลายเกาะ  นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะล่องเรือชมทิวทัศน์เพื่อพักผ่อนหรือตกปลาน้ำจืดในทะเลสาบ  ก็สามารถเช่าเรือได้ที่ร้านอาหารหรือชมรมเรือที่อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ  

                เขาพะเนินทุ่ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯในเขตประเทศไทยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๕๐ กิโลเมตรเป็นภูเขาสูง มีบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ากว้าง ในระดับความสูง ๙๖๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม ทิวทัศน์งดงาม   จากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว  การเดินทางต้องใช้เวลา ๒ วัน พักค้างแรม ๑ คืนระหว่างทาง และติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทาง อาหารและเต็นท์สำหรับพักค้างแรมไปเอง   

พะเนินทุ่งแคมป์  หรือ กม. ๓๐   เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้สวยจุดหนึ่ง และสามารถกางเต็นท์พักแรมได้ การเดินทางต้องใช้รถที่มีกำลังสูง สามารถเหมารถปิกอัพได้จากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ   เนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ อุทยานฯ จึงได้กำหนดเวลาในการขึ้น-ลง คือ เวลาขึ้น ช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐-๐๙.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. เวลาลง ช่วงเช้าเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.   สำหรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นเขาพะเนินทุ่งต้องติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอใบอนุญาตผ่านทาง  โดยเสียค่าธรรมเนียม คือ ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท รถยนต์สี่ล้อ ๓๐ บาท รถกระบะ ๔๐ บาท รถตู้ ๕๐ บาท รถยนต์มากกว่าสี่ล้อ ๗๐-๘๐ บาท และผู้ที่ต้องการจะขึ้นเขาพะเนินทุ่ง เวลา ๐๕.๐๐ น. ต้องทำใบขออนุญาตล่วงหน้า ๑ วัน

                น้ำตกทอทิพย์  อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง ๑๕ กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางเท้าเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ ๔ กิโลเมตร  มีความสูง ๙ ชั้น ชั้นที่ ๕ เป็นชั้นที่สวยที่สุด แต่ละชั้นสวยงามแปลกตา สภาพโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น  ทั้งนี้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า  ควรขอคำแนะนำและคนนำทางจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน  นอกจากนี้  ควรใช้รถยนต์ที่มีกำลังเครื่องดีเพราะเส้นทางผ่านหุบเขาลาดชัน

                สำหรับเส้นทางดูนก– ผีเสื้อ จะเริ่มจากที่กิโลเมตรศูนย์ คือ บริเวณด่านตรวจเขาสามยอดถึงกิโลเมตรที่ ๑๘ จะพบผีเสื้อได้ตามสองข้างทางหรือตามโป่งดินระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๐–๑๒  และจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถดูนกได้คือ บริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด เลยด่านตรวจมาไม่ไกล ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้นนับตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๘ ขึ้นไป และบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๘-๒๗ อาจจะพบเห็นนกกระลิงเขียดหางหนาม ซึ่งเป็นนกที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เดียวในประเทศไทย

                แค้มป์บ้านกร่าง เป็นจุดพักค้างแรมกางเต็นท์ สำหรับผู้สนใจดูนกและผีเสื้อเนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย  อยู่บริเวณกม.๑๕ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง  ไม้ที่พบมากคือ ไม้ตะเคียนทอง ไม้ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้หอมหรือไม้กฤษณา  และเป็นป่าที่ชุ่มชื้นจึงมีเฟิร์น กระโถนฤาษี หนุมาน หวาย ขึ้นอย่างสมบูรณ์และยังมีสัตว์ป่ามากมายเช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง หมีและสัตว์ป่าสงวน เช่น เลียงผา เก้งหม้อ สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน  รวมทั้งผีเสื้อมากกว่า ๑๕๐ ชนิดให้ศึกษา  โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะเห็นฝูงผีเสื้อลงไปกินดินโป่งเป็นจำนวนมาก  และประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน จะสามารถพบเห็นนกหลายชนิดที่กำลังสร้างรัง  วางไข่เลี้ยงลูกอ่อน เช่น นกกก นกกาฮัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของป่าดงดิบ

บริเวณบ้านกร่างมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง คือ 

น้ำตกปราณบุรี มี ๕ ชั้น เป็นน้ำตกเล็ก ๆ อยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ กจ.๔ ประมาณ ๗ กิโลเมตร

                น้ำตกแม่สะเลียง มี ๓ ชั้น เป็นน้ำตกสายเล็ก ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน  รอบ ๆ น้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ร่มรื่น

                ถ้ำหัวช้าง อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ กจ.๔ ไปทางทิศตะวันออก ๑ กิโลเมตร ระยะทางเดินเท้าเข้าถ้ำประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นถ้ำหินปูนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยลักษณะคล้ายหัวกระโหลกช้าง

                ถ้ำเขาปะการัง อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ กจ. ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๓ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

                เขาปะการัง  เป็นภูเขาหินปูนสีเทาอมน้ำเงิน มีหน้าผาให้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ประกอบด้วยป่าไม้เขียวขจีและภูเขาสลับซับซ้อน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีสถานที่กางเต็นท์บริเวณอ่างเก็บน้ำ    บริเวณเขาพะเนินทุ่ง และบริเวณแค้มป์บ้านกร่าง  อุทยานฯ มีเต็นท์ให้เช่า  สามารถติดต่อจองที่พักได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐   หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแก่งกระจาน โทร. ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๙๓

การเดินทาง

รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถึงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านแยกเข้าตัวเมืองเพชรบุรี จะถึงสี่แยกท่ายาง เลี้ยวขวาเข้าอำเภอท่ายาง  แล้ววิ่งไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน ตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอแก่งกระจาน จากปากทางเข้าอุทยานฯ อีก ๔ กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานฯ

รถโดยสารประจำทาง จะมีรถสายกรุงเทพฯ-ท่ายาง ลงที่ตลาดท่ายาง จากนั้นต่อรถสองแถวไปตลาดแก่งกระจาน และต่อรถรับจ้างหรือจักรยานยนต์ไปอีก ๔ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ   

                เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรี สันเขื่อนยาว ๗๖๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร สูง ๕๘ เมตร ฐานตอนที่กว้างที่สุด ๒๕๐ เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่  เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทาง  อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ๕๓ กิโลเมตร และห่างจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ๓ กิโลเมตร เดินทางตามเส้นทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่

***ข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย