⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอบ้านแหลม

                แหลมหลวง หรือ แหลมผักเบี้ย  อยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ย ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ๒๐ กิโลเมตร  ตามเส้นทางเดียวกับทางไปหาดเจ้าสำราญ  โดยแยกซ้ายก่อนถึงหาดเจ้าสำราญเล็กน้อย    ลักษณะเป็นหาดทรายมีปลายแหลมยื่นยาวออกไปในทะเลถึง ๒ กิโลเมตร    สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก นักท่องเที่ยวสามารถจะนั่งเรือหางยาวไปที่ปลายแหลม ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ค่าเช่าเรือ ๓๕๐ บาท นั่งได้ ๘-๑๐ คน   โดยติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย โทร. ๐ ๓๒๔๔ ๑๒๐๙   

                วัดเขาตะเครา  ตั้งอยู่ตำบลบางครก จากตัวเมืองเพชรบุรี ข้ามทางรถไฟ บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟเพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  สูง ๒๙ นิ้ว  หน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว  มีประวัติว่าหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพี่พระน้อง ๓ องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม  บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง ๕ องค์คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย     ประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มปลายสมัยอยุธยา ขณะที่ชาวบ้านแหลมเมืองเพชรหนีพม่าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปากน้ำแม่กลอง  ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นบรรพบุรุษของชาวสมุทรสงครามจนถึงทุกวันนี้   วันหนึ่งชาวประมงบ้านแหลมไปตีอวนที่ปากอ่าว  ได้พระพุทธรูปขึ้นมา ๒ องค์   องค์หนึ่งเป็นพระยืนปางอุ้มบาตร  อีกองค์หนึ่งเป็นพระปางมารวิชัย   ชาวบ้านแหลมนำพระยืนไปประดิษฐานที่วัดบ้านแหลมปัจจุบันนี้คือ วัดเพชรสมุทรวิหาร กลางเมืองสมุทรสงคราม ส่วนอีกองค์มอบให้ญาติชาวบางตะบูนนำมาประดิษฐานที่  วัดเขาตะเครา  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

                บางขุนไทร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๘  เป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ติดริมทะเล    ชาวบ้านมีอาชีพจับหอยแครง หอยเสียบ และหอยลาย   โดยใช้กระดานถีบเลื่อนไปบนผิวเลนในช่วงน้ำลง  และนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะนั่งเรือชมการเก็บหอย หรืออยากจะเก็บหอยด้วยตนเอง ด้วยวิธีนั่งแพ  (แพ ๑ ลำ นั่งได้ ๓ คนและการจะออกไปเก็บหอย ต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลง) สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล บางขุนไทร โทร. ๐ ๓๒๕๐ ๑๒๕๔

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี
สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
แผนที่

***ข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย