⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

ไหว้พระนอนใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ ที่จังหวัดเพชรบุรี


        วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ จ.เพชรบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวถึง 43 เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง เชื่อกันว่าสร้างด้วยฝีมือสกุลช่างในสมัยอยุธยา หมอนหนุนของพระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีลักษณะเป็นทรงกลม   ที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการซ่อมหลังคาใหม่ และสร้างผนังล้อมรอบองค์เป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์


วัดพระนอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง (พระนครคีรี) เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้าขึ้นเมื่อใด   สินนิษฐานว่าเป็นวั่ดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นโบราณสถานประกาศให้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันทั่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่องค์หนึ่งในจำนวน 4 องค์ ที่มีอยู่ในเมืองไทย


ประตูวิหารพระนอนอยู่ทางซ้ายสุดและมีเพียงประตูเดียวเท่านั้น


ด้านข้างของวิหารพระนอนด้านขวา ติดกับพระนครคีรี(เขาวัง)

        สำหรับวัดพระนอนนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งตอนเด็กๆ จำอะไรไม่ค่อยได้มากนักรู้แต่ว่ามีพระนอน แต่ไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้ แปลกไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักสักเท่าไร คาดว่าน่าจะเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
         หากมีโอกาสไปเที่ยวเขาวัง ยังไงอย่าลืมไปไหว้พระนอนกันนะครับ ถ้ามาจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวาตรงสามแยกเขาวัง เลียบถนนหน้าเขาเลยทางขึ้นเขาวังไปสัก 300 เมตรด้านขาวมือ ทางวัดมีดอกไม้ ธูป เทียน ทอง ไว้บริการ แล้วแต่จะทำบุญหยอดตู้