⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้


ข้อมูล สาระ ความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี


เทวสถานในศาสนาฮินดูแบบขอม ที่วัดกำแพงแลง
           วัดกำแพงแลง อยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูแบบขอม ปราสาทหรือปรางค์ศิลาแลงที่ยังเหลือให้เห็นเพียงบางส่วน มีซุ้มประตูเรียกว่าโคปุระทั้ง 2 ด้านยังอยู่ในสภาพดี บนผนังศิลาปรากฎลวดลายปูนปั้นสมัยทวาราวดีที่งดงาม โดยเฉพาะลายมกรคายนาคและลายกลีบบัวหัวเสา คือต้นแบบของช่างเพชรบุรีที่จะมาศึกษาแนวทางไปปรับใช้ในการผลิตงานศิลปะของตน


 ไหว้พระนอนใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ ที่จังหวัดเพชรบุรี
         วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ จ.เพชรบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวถึง 43 เมตร


ปู่เย็น เฒ่าทรนง ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี (กาลครั้งหนึ่ง)
        เบื้องหน้าคือชายชราอายุ 104 ปี อ่อนล้าโรยแรง ก้มหน้าก้มตานับเงินเรียงใส่กระเป๋าเสื้อด้านใน ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้า ไม่มีคำพูดใดๆ ในสายตาที่ว่างเปล่าคู่นั้น มีเพียงวิญญาณจอมทรนงในเรือนร่างของปู่เย็น

ไททรงดำ
ไททรงดำได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุเกิดจากพวกเมืองแถง เมืองพวน แข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงยกกองทัพไปตี ได้ไทยทรงดำและลาวพวนมาไว้ที่เพชรบุรี

วัวลาน
วัวลานเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากการนวดข้าว มีแรงจูงใจ คือ เพื่อความบันเทิง และเพื่อฝึกกำลังเท้าของวัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สุนทรภู่ ตระกูลพราหมณ์เมืองเพชร
ตัวบทในนิราศเมืองเพชร (ฉบับตัวเขียน) ของสุนทรภู่เท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เชื่อได้มากกว่าข้อความ “สันนิษฐาน” อื่นๆ ที่เคยอ้างกันมาช้านาน เช่น สุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ำ เมืองแกลง จังหวัดระยอง

การแทงหยวก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ งานแทงหยวก คือ การนำเอากาบกล้วยมาทำให้เป็นลวดลายต่างๆ โดยวิธีแทงด้วยมีดเเทงหยวก ใช้สำหรับการประดับตกเเต่งที่เป็นงานชั่วคราว ตัวอย่างเช่น การประดับเบญจารดน้ำ ประดับร้านม้าเผาศพ ประดับจิตรการธารการเเกะสลัก หยวกกล้วยนั้นจะทำใน พิธีโกนจุกงานศพ

เพลงปรบไก่
การละเล่นเพลงปรบไก่นับว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เก่าแก่ประเภทหนึ่ง จะเล่นเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญ เดือน 6 เพื่อบวงสรวงศาลประจำหมู่บ้านและทำพิธีขอฝน

ชะอำเมืองประวัติศาสตร์
      ชะอำเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเพชรบุรี ในปัจจุบันมีหลักฐานว่ามีผู้อาศัยอยู่มายาวนาน  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  มีการพบหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้จากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในเขตเทือกเขาด้านตะวันตกหรือเขตด้านแม่น้ำเพชรบุรี  แหล่งโบราณคดีที่สำคัญได้แก่  แหล่งโบราณคดีถ้ำเขากระปุก

ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗)
        การเสด็จประพาสหัวเมืองเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ หรือที่เรียกกันว่า “การเสด็จประพาสต้น” เป็นการเสด็จเพื่อทรงพักผ่อน พระราชอิริยาบถตามคำแนะนำของหมอหลวง โดยใช้เรือพลับพลาพ่วงเรือไฟไป ถ้าจะประทับแรมที่ไหนก็จอดเรือพลับพลาประทับแรมที่นั่น ทรงต้องการเสด็จประพาสอย่างเงียบๆ โดยไม่ให้ราษฎรรู้จักพระองค์ จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดกระบวนเรือที่เรียกกันว่า “กระบวนประพาสต้น” คือทรงเรือมาดเก๋งสี่แจวอย่างที่ข้าราชการใช้กันในขณะนั้น มีเรือประทุน ๔ แจวเป็นเรือเครื่องครัว พ่วงเรือไฟเล็กไปเพียง ๒ ลำ

วรรณกรรมเมืองเพชรฯ
         เพชรบุรีเป็นเมืองทีมีความเจริญในด้านศิลป-วัฒนธรรมธรรมแขนงต่างๆ และมีการสั่งสมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาหลายยุคหลายสมัยแสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องในอดีต โดยเฉพาะงานวรรณกรรมที่มีอยู่มากตามพระอารามต่างๆ ชึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุด และเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระอภิธรรม พระมาลัย มหาชาติ เนื้อเรื่อง

กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
ในแผ่นดินจีนจะมีภูเขาที่มีชื่อเสียงอยู่สี่แห่งซึ่งมีปูชนยสถานทางพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่อันได้แก่ ภูเขาจิ่วฮัวมีพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ ภูเขาอู่ไถ มีพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ ภูเขาเอ่อเหมยมีพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ และภูเขาผู่ถัวมีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือประโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ พระโพธิสัตว์ทั้งสี่ต่างก็ได้รับการยกย่องอย่างมากในพุทธศาสนามหายาน แต่พระโพธิสัตว์กวนอิมจะมีผู้นับถือมากที่สุด พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่เด็กตลอดจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่