⚶ หน้าแรก
⚶ ข้อมูลเมืองเพชร
⚶ ห้องสุมดเมืองเพชร
⚶ เมืองเพชรโฟโต้

เมืองเพชรโฟโต้

วัดมหาธาตุฯ - ลายปูนปั้น - จิตรกรมมฝาฝนัง

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่


จิตรกรรมฝาฝนัง


ลายปูนปั้น


พระมหาธาตุ


อารมณ์ขันของศิลปิน

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่