เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่

คลิกภาพเล็ก ดูภาพใหญ่