เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานเทศบาล

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>