เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานวัดจันทราวาส

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>