เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานท่าสรง

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>