เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานใหญ่

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>