เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานจอมเกล้า

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>