เมืองเพชรโฟโต้

ลายปูนปั้นบนสะพานต่างๆในเมือง

สะพานใหญ่

|| หน้าถัดไป >>